Dorota Wojciechowska -  współzałożycielka i dyrektorka ALA w Częstochowie, psycholog z ponad 20-letnim stażem pracy w zawodzie, trener umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ma doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, w szeroko pojętej profilaktyce problemów wieku dorastania, w psychoedukacji i pracy warsztatowej z nauczycielami, zdobyte m.in. w wieloletniej pracy w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Jest członkiem Towarzystwa Edukacji Otwartej. Współpracuje z Instytutem Tutoringu Szkolnego. Od kilku lat szerzy ideę tutoringu, edukacji zindywidualizowanej i dialogu personalnego w relacji nauczyciel – uczeń, poprzez aktywny udział w różnych konferencjach, szkoleniach i warsztatach dla nauczycieli na terenie kraju.

 

 

Zofia Ściebura - współzałożycielka i dyrektorka ALA w Częstochowie, pedagog z wieloletnim stażem pracy z młodzieżą, zainteresowana pedagogiką alternatywną, szczególnie wychowaniem poprzez sztukę. Jest członkiem Towarzystwa Edukacji Otwartej. Współpracuje z Instytutem Tutoringu Szkolnego. Od kilku lat szerzy ideę tutoringu, edukacji zindywidualizowanej i dialogu personalnego w relacji nauczyciel – uczeń.

 

 

APM 0030

 

 

 

http://onlinetablettak.com/a-viagra-ara/

Mariusz Gomoluch - współzałożyciel i dyrektor Gimnazjum AGA. Ukończył studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku Matematyka. Od wielu lat pracuje jako nauczyciel matematyki w gimnazjum i liceum. Egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki. W 2008 r. otrzymał „Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy za szczególne osiągnięcia w pracy edukacyjnej i wychowawczej oraz znaczny wkład w rozwój częstochowskiej oświaty”. Jest autorem  „Programu nauczania matematyki z elementami ekonomii i podstawami przedsiębiorczości”. Jest członkiem Towarzystwa Edukacji Otwartej. Od kilku lat szerzy ideę tutoringu, edukacji zindywidualizowanej i dialogu personalnego w relacji nauczyciel – uczeń. Opiekun wielu laureatów i finalistów konkursów i olimpiad przedmiotowych.

 

p gomoluch a

 

 

Izabela Kozera - absolwentka Politechniki Częstochowskiej, specjalność: zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Związana z ALA od samego początku, praktycznie współtworząca ją w obszarze zarządzania administracją i finansami; współtworząca AGA; aktualnie z-ca dyrektora ds. administracyjno-finansowych w ZS ALA; osoba pełna pozytywnej energii, którą rozsiewa wokół.

 

IMG 0920-2

 

 

 


 

W-ossowski 

Waldemar Ossowski – muzyk, kompozytor, aranżer, pedagog, działacz kultury. W swej twórczości nie ogranicza się do jednego gatunku muzyki. Ma w swym dorobku wiele kompozycji poetyckich, jazzowych, a także formy bliższe muzyce klasycznej. Tworzy muzykę do spektakli teatralnych, bajek, kabaretów. Jest także reżyserem i twórcą spektakli muzycznych oraz kabaretowych, wielokrotnie nagradzanych na ogólnopolskich konkursach i festiwalach. Na co dzień współpracuje z profesjonalnymi muzykami, ale i z młodymi artystami z całej Polski. Od wielu lat pomaga młodym wokalistom i instrumentalistom w ich rozwoju artystycznym ... Z wykształcenia gitarzysta jest także nauczycielem gry na gitarze klasycznej i elektrycznej. Z ALA związany jest od 10 lat. W tym czasie zrealizował z uczniami wiele autorskich koncertów wokalno-instrumentalnych i spektakli muzycznych i kabaretowych.

 

 

Robert Szkiel ALA kadra Custom  Robert Szkiel - absolwent Akademii im. J. Długosza w Częstochowie na wydziale Wychowania Artystycznego. Dyplom w pracowni komunikacji wizualnej prof. Andrzeja Desperaka. Ukończył Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Opolu z tytułem zawodowym animator kultury w zakresie specjalności fotograficznej. W latach 2001-2004 był instruktorem w pracowni fotograficznej w Młodzieżowym Domu Kultury w Częstochowie. Od 2011 prowadzi firmę reklamową i studio fotograficzne. Fotografią zajmuje się również nie komercyjnie. Ma na koncie kilka wystaw autorskich, udział w wystawach zbiorowych i pokonkursowych.

 

 

APM 0019 

Agnieszka Malec–Musialska - absolwentka Akademii im. J. Długosza w Częstochowie na wydziale grafiki oraz ukończone studia z WOK-u na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i studia z Historii Sztuki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, instruktor animacji kulturalnej; w ALA tutor, prowadzi pracownię grafiki komputerowej oraz uczy WOK-u i Historii Sztuki, zajmuje się również własną działalnością artystyczną – projektowanie graficzne, aranżacja wnętrz, grafika.

 

 

APM 0205 

Kamila Szymczyk–Brzykcy – artysta plastyk, oligofrenopedagog, z dużym doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów plastycznych, a zwłaszcza ceramicznych. 

 

Magdalena Łągiewka - wokalistka, absolwentka Autorskiego Liceum Artystycznego "ALA" na kierunku wokalnym. Laureatka wielu konkursów wokalnych. Jej ostatnim osiągnięciem była nagroda GRAND PRIX na Ogólnopolskim Festiwalu Janusza Gniatkowskiego. Ma za sobą wiele recitali oraz projektów muzycznych m.in musical " Dzieci księżyca" i kabaret "Micha się cha cha". Aktualnie współpracuje z kilkoma zespołami muzycznymi.

 

Jaromir Puszek - zajęcia perkusyjne

 

a rot  Antoni Rot - absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Telewizyjnej i Filmowej im. L. Schillera w Łodzi. W ALA prowadzi pracownię teatralną (od 2004), pracował w teatrach Studyjnym w Łodzi, Na Targówku w Warszawie, Nowym w Zabrzu i w częstochowskim Teatrze im. A. Mickiewicza (od 1992). Aktor teatralny (twórca około 100 ról i epizodów), serialowy i filmowy, radiowiec i twórca wielu audiobooków. Założyciel Teatru Edukacyjnego. Wykładowca przedmiotu "Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja" w WSL w Częstochowie. Kilkakrotnie nagradzany przez Prezydentów Miasta Częstochowy, ostatnio w dziedzinie "Film i teatr" (w 2011). 

 

APM 0023  Piotr Nita - absolwent Akademii im. J. Długosza w Częstochowie i Studium Literacko-artystycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w ALA prowadzi pracownię literacko-dziennikarską (od 2006), publikuje poezję i prozę w ogólnopolskich pismach literackich, prowadzi autorski projekt literacko-edukacyjny pt. „Przychodnia Poetycka”, pełni opiekę artystyczną nad Teatrem Integracyjnym ALA, w roku 2009 otrzymał Stypendium Artystycznym Prezydenta Miasta Częstochowy w Dziedzinie Teatru, a w 2011 w dziedzinie Literatury, jest animatorem społeczno-kulturalnym i certyfikowanym tutorem. Prowadził szkolenia metodami aktywnymi w ramach projektu „Nauczyciel-animatorem” realizowanym przez ALA (2011). Ukończył kurs trenerski na poziomie zaawansowanym i w 2012 zdobył Certyfikat Jakości Pracy Trenera - wydany przez Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM.

 

 

 


 

 

 

Monika Kot - j.polski
Barbara Bonarska - j.polski

Marta Wojtyra - j. polski

Katarzyna Zwolska Płusa - j. polski, etyka, propedeutyka filozofii
Mariusz Gomoluch - matematyka
Bożena Marek – matematyka
Joanna Wawszczak - matematyka

Grażyna Kochel - matematyka
Mateusz Sobolewski - j. angielski
Marta Pająk - j. angielski
Agnieszka Marczak - j. angielski
Elżbieta Szyma - j. niemiecki
Mariusz Szyma - j. hiszpański
Beata Wojnowska - chemia, przyroda
Wioletta Gorzkowska - fizyka, przyroda
Tomasz Gorzkowski - informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa
Monika Polak – biologia
Magdalena Myga-Nowak - biologia
Urszula Blachnicka - geografia, przyroda
Ewa Ćwiklińska - geografia
Agnieszka Mucha - podstawy przedsiębiorczości
Przemysław Lenart - WOS, historia, historia i społeczeństwo
Katarzyna China - wiedza o życiu dorosłym (WOŻD)
ks. Marek Leszczyk - religia
Arkadiusz Mojsa - WF, edukacja dla bezpieczeństwa
Anna Markiewicz-Kowalczyk - WF, nauczyciel wspomagający
Dagmara Binek-Kotkowska - nauczyciel wspomagający, rewalidacja

Krzysztof Kulik - nauczyciel wspomagający

Agata Buczkowska - nauczyciel wspomagający
Marta Piątek - j.niemiecki

Marcin Radziwolek  - nauczyciel wspomagający, rewalidacja

Iwona Chałaszczyk - chemia
Agata Madej - j. angielski

Edyta Zimny - j. hiszpański

Beata Wasik - matematyka

 

 

 

 


generycznych pigułki tani w Internecie http://polskaaptek.com