Dorota Wojciechowska -  współzałożycielka i dyrektorka ALA w Częstochowie, psycholog z ponad 20-letnim stażem pracy w zawodzie, trener umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ma doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, w szeroko pojętej profilaktyce problemów wieku dorastania, w psychoedukacji i pracy warsztatowej z nauczycielami, zdobyte m.in. w wieloletniej pracy w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Jest członkiem Towarzystwa Edukacji Otwartej. Współpracuje z Instytutem Tutoringu Szkolnego. Od kilku lat szerzy ideę tutoringu, edukacji zindywidualizowanej i dialogu personalnego w relacji nauczyciel – uczeń, poprzez aktywny udział w różnych konferencjach, szkoleniach i warsztatach dla nauczycieli na terenie kraju.

 

 

Zofia Ściebura - współzałożycielka i dyrektorka ALA w Częstochowie, pedagog z wieloletnim stażem pracy z młodzieżą, zainteresowana pedagogiką alternatywną, szczególnie wychowaniem poprzez sztukę. Jest członkiem Towarzystwa Edukacji Otwartej. Współpracuje z Instytutem Tutoringu Szkolnego. Od kilku lat szerzy ideę tutoringu, edukacji zindywidualizowanej i dialogu personalnego w relacji nauczyciel – uczeń.

 

 

APM 0030

 

 

 

http://onlinetablettak.com/a-viagra-ara/

Mariusz Gomoluch - współzałożyciel i dyrektor Gimnazjum AGA. Ukończył studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku Matematyka. Od wielu lat pracuje jako nauczyciel matematyki w gimnazjum i liceum. Egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki. W 2008 r. otrzymał „Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy za szczególne osiągnięcia w pracy edukacyjnej i wychowawczej oraz znaczny wkład w rozwój częstochowskiej oświaty”. Jest autorem  „Programu nauczania matematyki z elementami ekonomii i podstawami przedsiębiorczości”. Jest członkiem Towarzystwa Edukacji Otwartej. Od kilku lat szerzy ideę tutoringu, edukacji zindywidualizowanej i dialogu personalnego w relacji nauczyciel – uczeń. Opiekun wielu laureatów i finalistów konkursów i olimpiad przedmiotowych.

 

p gomoluch a

 

 

Izabela Kozera - absolwentka Politechniki Częstochowskiej, specjalność: zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Związana z ALA od samego początku, praktycznie współtworząca ją w obszarze zarządzania administracją i finansami; współtworząca AGA; aktualnie z-ca dyrektora ds. administracyjno-finansowych w ZS ALA; osoba pełna pozytywnej energii, którą rozsiewa wokół.

 

IMG 0920-2

 

 

 


 

W-ossowski 

Waldemar Ossowski – muzyk, kompozytor, aranżer, pedagog, działacz kultury. W swej twórczości nie ogranicza się do jednego gatunku muzyki. Ma w swym dorobku wiele kompozycji poetyckich, jazzowych, a także formy bliższe muzyce klasycznej. Tworzy muzykę do spektakli teatralnych, bajek, kabaretów. Jest także reżyserem i twórcą spektakli muzycznych oraz kabaretowych, wielokrotnie nagradzanych na ogólnopolskich konkursach i festiwalach. Na co dzień współpracuje z profesjonalnymi muzykami, ale i z młodymi artystami z całej Polski. Od wielu lat pomaga młodym wokalistom i instrumentalistom w ich rozwoju artystycznym ... Z wykształcenia gitarzysta jest także nauczycielem gry na gitarze klasycznej i elektrycznej. Z ALA związany jest od 10 lat. W tym czasie zrealizował z uczniami wiele autorskich koncertów wokalno-instrumentalnych i spektakli muzycznych i kabaretowych.

 

 

Robert Szkiel ALA kadra Custom  Robert Szkiel - absolwent Akademii im. J. Długosza w Częstochowie na wydziale Wychowania Artystycznego. Dyplom w pracowni komunikacji wizualnej prof. Andrzeja Desperaka. Ukończył Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Opolu z tytułem zawodowym animator kultury w zakresie specjalności fotograficznej. W latach 2001-2004 był instruktorem w pracowni fotograficznej w Młodzieżowym Domu Kultury w Częstochowie. Od 2011 prowadzi firmę reklamową i studio fotograficzne. Fotografią zajmuje się również nie komercyjnie. Ma na koncie kilka wystaw autorskich, udział w wystawach zbiorowych i pokonkursowych.

 

 

APM 0019 

Agnieszka Malec–Musialska - absolwentka Akademii im. J. Długosza w Częstochowie na wydziale grafiki oraz ukończone studia z WOK-u na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i studia z Historii Sztuki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, instruktor animacji kulturalnej; w ALA tutor, prowadzi pracownię grafiki komputerowej oraz uczy WOK-u i Historii Sztuki, zajmuje się również własną działalnością artystyczną – projektowanie graficzne, aranżacja wnętrz, grafika.

 

 

APM 0205 

Kamila Szymczyk–Brzykcy – artysta plastyk, oligofrenopedagog, z dużym doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów plastycznych, a zwłaszcza ceramicznych. 

 

Magdalena Łągiewka - wokalistka, absolwentka Autorskiego Liceum Artystycznego "ALA" na kierunku wokalnym. Laureatka wielu konkursów wokalnych. Jej ostatnim osiągnięciem była nagroda GRAND PRIX na Ogólnopolskim Festiwalu Janusza Gniatkowskiego. Ma za sobą wiele recitali oraz projektów muzycznych m.in musical " Dzieci księżyca" i kabaret "Micha się cha cha". Aktualnie współpracuje z kilkoma zespołami muzycznymi.

 

Jaromir Puszek - zajęcia perkusyjne

 

a rot  Antoni Rot - absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Telewizyjnej i Filmowej im. L. Schillera w Łodzi. W ALA prowadzi pracownię teatralną (od 2004), pracował w teatrach Studyjnym w Łodzi, Na Targówku w Warszawie, Nowym w Zabrzu i w częstochowskim Teatrze im. A. Mickiewicza (od 1992). Aktor teatralny (twórca około 100 ról i epizodów), serialowy i filmowy, radiowiec i twórca wielu audiobooków. Założyciel Teatru Edukacyjnego. Wykładowca przedmiotu "Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja" w WSL w Częstochowie. Kilkakrotnie nagradzany przez Prezydentów Miasta Częstochowy, ostatnio w dziedzinie "Film i teatr" (w 2011). 

 

   

 

 

 


 

 

 

Barbara Bonarska - j.polski

Marta Wojtyra - j. polski

Katarzyna Zwolska Płusa - j. polski, etyka, propedeutyka filozofii

Mariusz Gomoluch - matematyka

Magdalena Gorzelańczyk - matematyka

Grażyna Kochel - matematyka

Łukasz Ciesielski - matematyka

Mateusz Sobolewski - j. angielski

Marta Sobolewska - j. angielski

Agnieszka Marczak - j. angielski

Elżbieta Szyma - j. niemiecki

Mariusz Szyma - j. hiszpański

Beata Wojnowska - chemia, przyroda

Wioletta Gorzkowska - fizyka, przyroda

Tomasz Gorzkowski - informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

Monika Polak – biologia

Magdalena Myga-Nowak - biologia

Urszula Blachnicka - geografia, przyroda

Ewa Ćwiklińska - geografia

Agnieszka Mucha - podstawy przedsiębiorczości

Przemysław Lenart - historia

Katarzyna China - wiedza o życiu dorosłym (WOŻD)

Arkadiusz Mojsa - WF, edukacja dla bezpieczeństwa

Anna Markiewicz-Kowalczyk - WF

Dagmara Binek-Kotkowska - nauczyciel wspomagający, rewalidacja

Marta Piątek - j.niemiecki, nauczyciel wspomagający

Marcin Radziwolek  - nauczyciel wspomagający, rewalidacja

Iwona Chałaszczyk - chemia

Edyta Zimny - j. hiszpański, nauczyciel wspomagający

ks. Michał Woźniak - religia

Krystian Piwowarski - zajęcia literackie

Dawid Dziurkowski - propedeutyka filozofii

 

 

 

 

 

 


generycznych pigułki tani w Internecie http://polskaaptek.com