Unikatowość Gimnazjum AGA


1. Gimnazjum AGA to szkoła alternatywna, z odmiennym od tradycyjnego podejściem do kształcenia i wychowania, ze zindywidualizowanym planem nauki dla każdego ucznia, z przyjazną i kompetentną kadrą oraz stałą opieką  psychologiczną.
2. Organem prowadzącym szkołę jest Towarzystwo Edukacji Otwartej we Wrocławiu. Gimnazjum AGA jest składową Zespołu Szkół Artystycznych i Akademickich ALA w Częstochowie.
3. AGA to szkoła bezpieczna  i  przyjaźnie wymagająca. Szkoła wypracowuje swoją tożsamość i indywidualny charakter poprzez kształcenie i wychowanie w duchu przyjaźni, samodzielności i odpowiedzialności. Między uczniami i pedagogami panują przyjacielskie, szczere relacje. Najważniejsze są dla nas następujące wartości.
4. Szkoła działa w oparciu o autorską koncepcję szkół ALA Mariusza Budzyńskiego.
5. Program opiekuńczo - wychowawczy szkoły realizowany jest metodą tutorską. Zamiast wychowawstwa klasowego, każdy uczeń wybiera spośród nauczycieli, swojego tutora, z którym planuje własny rozwój edukacyjny i osobowościowy.
6. Ocenę wiedzy i umiejętności z każdego przedmiotu ustala nauczyciel uwzględniając samoocenę ucznia.
7. Uczniowie AGA mają możliwość wyboru dodatkowych zajęć artystycznych (zajęcia plastyczne, muzyczne, literacko-dziennikarskie, teatralne, grafika komputerowa, fotografia artystyczna, ceramika i inne) lub  dodatkowych zajęć akademickich (nauki społeczne, nauki przyrodnicze i nauki ścisłe).
8. Każdy uczeń Gimnazjum ,,AGA” zobowiązany jest do wyboru i realizacji jednych zajęć z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych lub artystycznych przez okres minimum 2 lat.
9. W AGA zwiększona jest liczba godzin przedmiotów egzaminacyjnych, a wielu nauczycieli z AGA jest egzaminatorami OKE w Jaworznie, co przekłada się na wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego.
10. Celem działania szkoły jest tworzenie warunków dla pełnego i samodzielnego rozwoju jej uczestników.
11. AGA to szkoła kameralna
12. Rekrutacja do AGA trwa przez cały rok


generycznych pigułki tani w Internecie http://polskaaptek.com