Na zajęciach z grafiki komputerowej uczniowie pracują w programach do grafiki wektorowej(COREL DRAW) oraz w programach do grafiki bitowej (ADOBE PHOTOSHOP). Uczą się zasadprojektowania plastycznego i kompozycji, projektują plakaty, wizytówki, ulotki, okładki na płyty.Wykonują fotomontaże i kolaże, wykorzystują zdjęcia do prac graficznych.Zajęcia podzielone są na dwie grupy: podstawową (pierwsze kroki z COREL-em) i zaawansowaną(po roku edukacji).

 

Prowadzi: Agnieszka Malec-Musialska

 

 

Zajecia z grafiki komputerowej

 

 

 


 

 

Zajęcia teatralne to warsztaty z podstaw gry aktorskiej, piosenki aktorskiej, adaptacji wiersza i prozy. Obejmują elementy wiedzy o teatrze, filmie i telewizji. Również taniec ludowy i towarzyski, mowę i świadomość ciała, plastykę ruchu scenicznego, dykcję i wymowę oraz impostację głosu. Uczniowie w ramach tych zajęć przygotowują i biorą udział w spektaklach teatralnych i kabaretowych, a w ostatnim roku spektakl teatralny budowany jest na bazie inwencji uczniów.

 

Prowadzi: Antoni Rot

 

 

APM 0907 

 

 

 


 

 

Na tych zajęciach trzeba ubrudzić sobie ręce. Praca twórcza przebiega blisko tworzywa. Omawiane są tematy – perspektywa (rodzaje i pojęcia pokrewne), kompozycja (historia i zasady równowagi w kompozycji), barwa i kolor, techniki w malarstwie i rysunku, ponadto zarys technologii malarstwa i podstawy projektowania przestrzennego.

 

Prowadzi: Kamila Szymczyk-Brzykcy

 

 

APM 2216

 

 

 


 

 

Gorącym sercem pracowni plastycznej jest piec do ceramiki, w którym pod opieką doświadczonego plastyka i pedagoga wypalić można małe i duże formy ceramiczne.

 

Prowadzi: Kamila Szymczyk-Brzykcy

 

 

kotek cer

 

 

 


 

 

 

Zajęcia z fotografii artystycznej to okazja do nabycia podstawowych umiejętności lub do rozwinięcia bardziej zaawansowanych - tak z zakresu teorii (m.in. aspekt techniczny) jak i praktyki. Małe pleneryfotograficzne, na które uczniowie wychodzą podczas zajęć to podstawowy i bardzo ważny sposóbna sprawdzenie i wykorzystanie swoich umiejętności oraz pomysłowości w kreowaniu nowychobrazów fotograficznych. Każdy uczeń posługując się własnym sprzętem fotograficznym, którydobrze zna (aparat to narzędzie - nie ważne jaki – ważne, aby by doskonale opanowany) ma szansęwykreować fotografie, mają szanse zdobyć nagrody w konkursach fotograficznych.

 

Prowadzi: Nina Mazuś

 

 blazej karpowicz2

 

 

 


 

 

Celem zajęć literacko-dziennikarskich są przede wszystkim rozwój postawy twórczej, pobudzanie myślenia kreatywnego i wzmocnienie wiary we własne siły; a poza tym przygotowanie uczestników do sprawnego posługiwanie się językiem ojczystym w wypowiedziach literackich, skomponowanych według zasad danego gatunku; zapoznanie uczestników z najważniejszymi pojęciami z zakresu literaturoznawstwa; rozwinięcie kompetencji warsztatowych dziennikarza, publicysty, autora pracującego dla mediów; wszechstronne poznanie warsztatu pisarza, publicysty, krytyka, twórcy teatralnego i filmowego; zapoznanie uczestników ze współczesnymi przejawami życia literackiego (konkursy, festiwale, akcje wydawnicze, happeningi literackie i poetyckie,

 

liternet). Zadania twórcze, w myśl zasady stopniowania trudności, stawiają przed uczestnikami zajęć coraz bardziej złożone i zaawansowane zadania z zakresu creative writing. Fundamentem programu są metody aktywne. Każde zajęcia zawierają kilka ćwiczeń twórczych

 

wykonywanych zespołowo lub indywidualnie oraz moduł pracy samodzielnej. Program przewiduje realizację następujących bloków tematycznych: poezja, proza poetycka, proza, reportaż, felieton, recenzja, scenariusz filmowy i teatralny, intertekstualność.

 

Prowadzi: Krystian Piwowarski 

 

 

 


 

Na tych zajęciach uczniowie pracują nad gotową produkcją sceniczną – musicalem, kabaretem lub innym występem scenicznym.

 

Prowadzi: Waldemar Ossowski

 

APM 0997 export

 

 

 


 

Sercem zajęć wokalnych jest ćwiczenie emisji głosu, ponadto uczniowie wdrażają się w wykorzystanie nowych technologii komputerowych w muzyce, poznają różne gatunki muzyki, dorobek wielkich kompozytorów i sławnych wykonawców. Podczas zajęć żywo obcuje się  muzyką poprzez spotkania z muzykami, wyjścia na koncerty itp.

 

Prowadzi: Magdalena Bednarkiewicz

 

 

 37388590 1823422971037966 4168672988092170240 n

 

 

 


 

 

Zajęcia muzyczne poświęcone są nauce podstaw gry na gitarze i instrumentach klawiszowych.

 

Prowadzi: Waldemar Ossowski 

 

Zaj─Öcia z gitary

 

 


 


Naturalne sposoby na próchnicę zębów amantadyna bez recepty naturalne domowe sposoby
zmiany personalne arthrotec bez recepty domowe sposoby na zaparcia
naturalny środek przeciwkaszlowy triderm bez recepty domowe sposoby na trądzik
Leczenie bólu zęba viagra bez recepty Leczenie trądziku
Medycyna Trujący Bluszcz xenical bez recepty Definicja warunków sanitarnych


generycznych pigułki tani w Internecie http://polskaaptek.com