Na zajęciach z grafiki komputerowej uczniowie pracują w programach do grafiki wektorowej(COREL DRAW) oraz w programach do grafiki bitowej (ADOBE PHOTOSHOP). Uczą się zasadprojektowania plastycznego i kompozycji, projektują plakaty, wizytówki, ulotki, okładki na płyty.Wykonują fotomontaże i kolaże, wykorzystują zdjęcia do prac graficznych.Zajęcia podzielone są na dwie grupy: podstawową (pierwsze kroki z COREL-em) i zaawansowaną(po roku edukacji).

 

Prowadzi: Agnieszka Malec-Musialska

 

 

Zajecia z grafiki komputerowej

 

 

 


 

 

Zajęcia teatralne to warsztaty z podstaw gry aktorskiej, piosenki aktorskiej, adaptacji wiersza i prozy. Obejmują elementy wiedzy o teatrze, filmie i telewizji. Również taniec ludowy i towarzyski, mowę i świadomość ciała, plastykę ruchu scenicznego, dykcję i wymowę oraz impostację głosu. Uczniowie w ramach tych zajęć przygotowują i biorą udział w spektaklach teatralnych i kabaretowych, a w ostatnim roku spektakl teatralny budowany jest na bazie inwencji uczniów.

 

Prowadzi: Antoni Rot

 

 

APM 0907 

 

 

 


 

 

Na tych zajęciach trzeba ubrudzić sobie ręce. Praca twórcza przebiega blisko tworzywa. Omawiane są tematy – perspektywa (rodzaje i pojęcia pokrewne), kompozycja (historia i zasady równowagi w kompozycji), barwa i kolor, techniki w malarstwie i rysunku, ponadto zarys technologii malarstwa i podstawy projektowania przestrzennego.

 

Prowadzi: Kamila Szymczyk-Brzykcy

 

 

APM 2216

 

 

 


 

 

Gorącym sercem pracowni plastycznej jest piec do ceramiki, w którym pod opieką doświadczonego plastyka i pedagoga wypalić można małe i duże formy ceramiczne.

 

Prowadzi: Kamila Szymczyk-Brzykcy

 

 

kotek cer

 

 

 


 

 

 

Zajęcia z fotografii artystycznej to okazja do nabycia podstawowych umiejętności lub do rozwinięcia bardziej zaawansowanych - tak z zakresu teorii (m.in. aspekt techniczny) jak i praktyki. Małe pleneryfotograficzne, na które uczniowie wychodzą podczas zajęć to podstawowy i bardzo ważny sposóbna sprawdzenie i wykorzystanie swoich umiejętności oraz pomysłowości w kreowaniu nowychobrazów fotograficznych. Każdy uczeń posługując się własnym sprzętem fotograficznym, którydobrze zna (aparat to narzędzie - nie ważne jaki – ważne, aby by doskonale opanowany) ma szansęwykreować fotografie, mają szanse zdobyć nagrody w konkursach fotograficznych.

 

Prowadzi: Nina Mazuś

 

 blazej karpowicz2

 

 

 


 

 

Celem zajęć literacko-dziennikarskich są przede wszystkim rozwój postawy twórczej, pobudzanie myślenia kreatywnego i wzmocnienie wiary we własne siły; a poza tym przygotowanie uczestników do sprawnego posługiwanie się językiem ojczystym w wypowiedziach literackich, skomponowanych według zasad danego gatunku; zapoznanie uczestników z najważniejszymi pojęciami z zakresu literaturoznawstwa; rozwinięcie kompetencji warsztatowych dziennikarza, publicysty, autora pracującego dla mediów; wszechstronne poznanie warsztatu pisarza, publicysty, krytyka, twórcy teatralnego i filmowego; zapoznanie uczestników ze współczesnymi przejawami życia literackiego (konkursy, festiwale, akcje wydawnicze, happeningi literackie i poetyckie,

 

liternet). Zadania twórcze, w myśl zasady stopniowania trudności, stawiają przed uczestnikami zajęć coraz bardziej złożone i zaawansowane zadania z zakresu creative writing. Fundamentem programu są metody aktywne. Każde zajęcia zawierają kilka ćwiczeń twórczych

 

wykonywanych zespołowo lub indywidualnie oraz moduł pracy samodzielnej. Program przewiduje realizację następujących bloków tematycznych: poezja, proza poetycka, proza, reportaż, felieton, recenzja, scenariusz filmowy i teatralny, intertekstualność.

 

Prowadzi: Krystian Piwowarski 

 

 

 


 

Na tych zajęciach uczniowie pracują nad gotową produkcją sceniczną – musicalem, kabaretem lub innym występem scenicznym.

 

Prowadzi: Waldemar Ossowski

 

APM 0997 export

 

 

 


 

Sercem zajęć wokalnych jest ćwiczenie emisji głosu, ponadto uczniowie wdrażają się w wykorzystanie nowych technologii komputerowych w muzyce, poznają różne gatunki muzyki, dorobek wielkich kompozytorów i sławnych wykonawców. Podczas zajęć żywo obcuje się  muzyką poprzez spotkania z muzykami, wyjścia na koncerty itp.

 

Prowadzi: Magdalena Bednarkiewicz

 

 

 37388590 1823422971037966 4168672988092170240 n

 

 

 


 

 

Zajęcia muzyczne poświęcone są nauce podstaw gry na gitarze i instrumentach klawiszowych.

 

Prowadzi: Waldemar Ossowski 

 

Zaj─Öcia z gitary

 

 


 


generycznych pigułki tani w Internecie http://polskaaptek.com