• Szkoła została powołana w 2003 roku na wzór Autorskich Liceów Artystycznych we Wrocławiu, które działają z powodzeniem od 1995. Autorem koncepcji działania szkół ALA jest Mariusz Budzyński. Założycielkami ALA w Częstochowie są Dorota Wojciechowska i Zofia Ściebura.

     

  • Od września 2008 ALA została uznana za szkołę eksperymentalną z zachowaniem uprawnień szkoły publicznej. Eksperyment jest realizowany pod opieką merytoryczną Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

 

  • W roku 2011 powstaje AGA Gimnazjum Artystyczne i Akademickie w Częstochowie.

generycznych pigułki tani w Internecie http://polskaaptek.com