Uczęszczanie do ALA daje dodatkową możliwość kierunkowego rozwoju akademickiego.  Każdy uczeń wybierając kierunek akademicki zobowiązany jest do wyboru jednego z trzech kierunków (nauki społeczne, nauki przyrodnicze, nauki ścisłe). Uczeń, w trakcie trwania nauki, może zrewidować swoją decyzję co do kierunku i zmienić go na inny, zgodny ze swoimi aktualnymi potrzebami.

 

Uczeń wybiera jedną z grup przedmiotów, jakich będzie się uczył w zakresie rozszerzonym:

 

  • nauki społeczne - z programem zajęć rozszerzonych z historii i drugiego przedmiotu pokrewnego wybranego przez ucznia; ponadto uczeń obowiązkowo realizuje tutorial z nauk społecznych;
  • nauki przyrodnicze - z programem zajęć rozszerzonych z biologii lub geografii i drugiego przedmiotu pokrewnego wybranego przez ucznia; ponadto uczeń realizuje tutorial z nauk przyrodniczych;
  • nauki ścisłe - z programem zajęć rozszerzonych z matematyki i drugiego przedmiotu wybranego przez ucznia spośród: geografia, fizyka, chemia, biologia, historia; ponadto uczeń realizuje tutorial z nauk ścisłych.

 

Zajęcia prowadzone są metodą tutoringu akademickiego.

 

Zwieńczeniem pracy naukowej uczniów jest organizowana pod koniec każdego semestru prezentacja dokonań (odczyty, prelekcje, publikacje).


generycznych pigułki tani w Internecie http://polskaaptek.com