Wiedza o życiu dorosłym to zajęcia, które od wielu lat w ALA prowadzi Katarzyna China. Choć są to zajęcia nieobowiązkowe, zdecydowana większość uczniów chętnie w nich uczestniczy. Poruszane na zajęciach tematy przygotowują młodzież do wyzwań społecznych dorosłego życia. Uczą jak skutecznie budować satysfakcjonujące relacje z ludźmi, jak radzić sobie z własną seksualnością. Na zajęciach często poruszane są tematy proponowane przez uczniów. Wspólnie z prowadzącą uczniowie dyskutują, analizują i poszukują szerszych kontekstów zrozumienia sprawy i możliwych rozwiązań.

 

 

Zajęcia z etyki w ALA, które prowadzi p. Kasia Zwolska-Płusa to podróż dookoła świata i w głąb siebie. Uczniom proponowane są tematy takie jak: cykl religioznawczy (gdzie poznają podstawy różnych religii, nie tylko tych monoteistycznych, uczą się o kulturach pierwotnych i ich mitologiach, zapraszani są przedstawiciele różnych wyznań); cykl filozoficzny, w ramach którego uczniowie poznają najciekawsze systemy filozoficzno-religijne współczesności; najważniejsze jest jednak to, że to właśnie młodzież proponuje własne tematy i dlatego na lekcji etyki rozmowy toczą się zarówno o szczęściu, przyjaźni, miłości, ale również aborcji, eutanazji, konsumpcjonizmie, konfliktach międzynarodowych itp. Bywają lekcje, które są przyjemnymi pogawędkami, ale też takie, które pobudzają do myślenia, a nawet zmiany życiowego stanowiska.


generycznych pigułki tani w Internecie http://polskaaptek.com