Czy wiesz, że ALA w pracy z uczniami stawia na wartości EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ?

 

Edukacja włączająca jest sposobem organizacji edukacji uwzględniającym różnorodność uczniów wynikającą z niepełnosprawności, z jednoczesnym dostosowaniem systemu szkolnego do indywidualnego tempa nauki, uzdolnień, trudności każdego ucznia. Edukacja włączająca wyklucza segregację uczniów, stanowi alternatywę dla integracji ucznia w środowisku szkolnym, która zakłada dostosowanie ucznia do realiów systemu edukacji. W ALA nie mamy co prawda możliwoci pracy z uczniem niepełnosprawnym, ale wartośći edukacji włączającej są tożsame z tymi, które stanowią fundament naszej pracy. Nasza misją jest bowiem taka praca z każdym uczniem (w tym z uczniem w SPEKTRUM AUTYZMU), aby poznał i rozwinął swoje mocne strony, zbudował stabilną wiarę w siebie i swoje możliwości oraz poczuł, że jest pełnowartościowym członkiem społeczeństwa. Nasz sposób pracy z uczniami w SPEKTRUM (w tym przez długi czas znanym zespołem Aspergera) od lat przynosi wspaniałe rezultaty. Każdy uczeń naszej szkoły współpracuje z tutorem, uczniowie w spektrum mogą ponadto liczyć na opiekę nauczyciela wspomagającego. Jest to osoba, która pomaga odnaleźć się młodemu człowiekowi w dorosłym, samodzielnym świecie, wspiera, ale nie wyręcza. Dlatego kończąc szkołe, absolwent ALA to świadomy swoich mocnych i słabych stron, pełen wiary w świat i siebie młody człowiek.


Naturalne sposoby na próchnicę zębów amantadyna bez recepty naturalne domowe sposoby
zmiany personalne arthrotec bez recepty domowe sposoby na zaparcia
naturalny środek przeciwkaszlowy triderm bez recepty domowe sposoby na trądzik
Leczenie bólu zęba viagra bez recepty Leczenie trądziku
Medycyna Trujący Bluszcz xenical bez recepty Definicja warunków sanitarnych


generycznych pigułki tani w Internecie http://polskaaptek.com