Tutoring szkolny jest jedną z metod edukacji zindywidualizowanej, która opiera się na bezpośrednim spotkaniu tutora z uczniem.

 

Każdy uczeń ALA wybiera spośród nauczycieli uczących w szkole nauczyciela – opiekuna tutora, który prowadzi go przez czas edukacji w ALA i wspiera we wszystkich jego działaniach i rozwoju, jest jego indywidualnym wychowawcą. Uczniowie oraz absolwenci chwalą sobie, że dzięki systemowi tutorskiemu w trudnym czasie wchodzenia w dorosłość mają na wyłączność wsparcie przychylnego sobie dorosłego (- tutora).

 

Pod koniec każdego semestru uczeń ALA ma możliwość zrewidowania wyboru tutora i po konsultacji z nim może zmienić tutora na innego – takiego, którego aktualnie potrzebuje.

 

Doświadczenie szkół ALA (także ALA z Wrocławia – www.ala.art.pl) jest źródłem tutoringu szkolnego w Polsce. ALA była swoistym laboratorium, w którym tutoring szkolny powstał. Aktualnie doświadczeniem tym, jako Towarzystwo Edukacji Otwartej, dzielimy się z chętnymi szkołami w całej Polsce – tutoring.org.pl.

 

Tutoring szkolny to integralna część tożsamości ALA, jego założenia wynikają wprost z koncepcji szkół ALA

 

Kadra ALA została gruntownie przygotowana do pełnienia zadań tutora i na bieżąco podnosi swoje umiejętności.

 

Metodę tutoringu szkolnego polecają liczne autorytety – m.in. prof. Anna Izabela Brzezińska UAM:

 

Tutoring jest metodą dydaktyczną stosowaną tradycyjnie na wielu uniwersytetach i w szkołach brytyjskich oraz amerykańskich. Jego dobroczynny wpływ na postępy uczniów i studentów w nauce został zbadany i doceniony już dawno. Warto jednak podkreślić jego rolę w kształtowaniu osobowości i charakteru młodego człowieka. Indywidualny kontakt, który stanowi istotę tutoringu, pozwala bowiem opiekunowi rozpoznać nie tylko ograniczenia w obszarze osobowości czy emocji podopiecznego, ale przede wszystkim jego mocne strony, rozmaite talenty i zainteresowania, przekonania, poglądy, stosunek do siebie, innych ludzi i świata jako takiego. Tak szeroka znajomość młodego człowieka pozwala więc tutorowi na stosowanie różnych form wspierania jego rozwoju, przede wszystkim jednak tych, które nazywamy „strategiami pozytywnymi” czyli takimi, które wykorzystują mocne strony i posiadane zasoby w budowaniu wysokiego, ale adekwatnego poczucia własnej wartości oraz umiejętności samodzielnego radzenia sobie z nieuniknionymi problemami życiowymi, w tym także związanymi z procesem uczenia się i bycia w grupie. Tutoring umożliwia zatem nie tylko skuteczną realizację zasady indywidualizacji w procesie kształcenia i wychowania, ale przede wszystkim pozwala na pełną personalizację kontaktu czyli uwzględnianie specyfiki funkcjonowania osoby uwarunkowanej różnicami na poziomie biologicznym, psychicznym i społecznym.”

Tutoring szkolny realizujemy w ALA w oparciu o następujące podstawy prawne.


generycznych pigułki tani w Internecie http://polskaaptek.com