• Liceum ALA to szkoła alternatywna, ze zindywidualizowanym planem nauki dla każdego ucznia, z przyjazną i kompetentną kadrą oraz stałą opieką psychologiczną. ALA przyciąga do siebie uczniów z całego kraju. 

 • Organem prowadzącym szkołę jest Towarzystwo Edukacji Otwartej we Wrocławiu (www.teo.org.pl).

 • Szkoła działa w oparciu o autorską koncepcję szkół ALA Mariusza Budzyńskiego.

 • Program opiekuńczo - wychowawczy szkoły realizowany jest metodą tutorską. Zamiast wychowawstwa klasowego, każdy uczeń wybiera spośród nauczycieli, swojego tutora, z którym planuje własny rozwój edukacyjny i osobowościowy. 
 • Od września 2008 ALA została uznana za szkołę eksperymentalną z zachowaniem uprawnień szkoły publicznej. Eksperyment jest realizowany pod opieką merytoryczną Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

 • Zgodnie z zasadami szkoły, każdy uczeń może realizować indywidualny plan, tok, a czasem też program nauki. Zindywidualizowany tok nauki wprowadzany jest po pierwszym adaptacyjnym okresie nauki w szkole.

 • Jesteśmy Szkołą przyjazną dla edukacji domowej
 • W ALA wspieramy uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Ocenę wiedzy i umiejętności z każdego przedmiotu ustala nauczyciel uwzględniając samoocenę ucznia i wpisuje ją do semestralnej karty realizacji programu.

 • W Liceum ALA możliwe jest promowanie w trakcie roku szkolnego - uczeń może być promowany w dowolnym miesiącu roku szkolnego. W przypadku nieotrzymania promocji uczeń ma zaliczony materiał z zajęć, z których uzyskał ocenę promującą i może ubiegać się o zezwolenie na warunkowe uczestnictwo w zajęciach z tego przedmiotu w klasie programowo wyższej.

 • Uczniowie ALA uczą się na kierunkach: artystycznym lub akademickim.

 • W ALA realizowane są dodatkowe przedmioty
 • ALA to szkoły przyjaźni, samodzielności i odpowiedzialności. Ponadto przyświecają nam następujące wartości

 • ALA to szkoła kameralna

 • Rekrutacja do ALA trwa przez cały rok

 • ALA może poszczycić się następującą historią


Naturalne sposoby na próchnicę zębów amantadyna bez recepty naturalne domowe sposoby
zmiany personalne arthrotec bez recepty domowe sposoby na zaparcia
naturalny środek przeciwkaszlowy triderm bez recepty domowe sposoby na trądzik
Leczenie bólu zęba viagra bez recepty Leczenie trądziku
Medycyna Trujący Bluszcz xenical bez recepty Definicja warunków sanitarnych


generycznych pigułki tani w Internecie http://polskaaptek.com