• Liceum ALA to szkoła alternatywna, ze zindywidualizowanym planem nauki dla każdego ucznia, z przyjazną i kompetentną kadrą oraz stałą opieką psychologiczną. ALA przyciąga do siebie uczniów z całego kraju. 

 • Organem prowadzącym szkołę jest Towarzystwo Edukacji Otwartej we Wrocławiu (www.teo.org.pl).

 • Szkoła działa w oparciu o autorską koncepcję szkół ALA Mariusza Budzyńskiego.

 • Program opiekuńczo - wychowawczy szkoły realizowany jest metodą tutorską. Zamiast wychowawstwa klasowego, każdy uczeń wybiera spośród nauczycieli, swojego tutora, z którym planuje własny rozwój edukacyjny i osobowościowy. 
 • Od września 2008 ALA została uznana za szkołę eksperymentalną z zachowaniem uprawnień szkoły publicznej. Eksperyment jest realizowany pod opieką merytoryczną Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

 • Zgodnie z zasadami szkoły, każdy uczeń może realizować indywidualny plan, tok, a czasem też program nauki. Zindywidualizowany tok nauki wprowadzany jest po pierwszym adaptacyjnym okresie nauki w szkole.

 • Jesteśmy Szkołą przyjazną dla edukacji domowej
 • W ALA wspieramy uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Ocenę wiedzy i umiejętności z każdego przedmiotu ustala nauczyciel uwzględniając samoocenę ucznia i wpisuje ją do semestralnej karty realizacji programu.

 • W Liceum ALA możliwe jest promowanie w trakcie roku szkolnego - uczeń może być promowany w dowolnym miesiącu roku szkolnego. W przypadku nieotrzymania promocji uczeń ma zaliczony materiał z zajęć, z których uzyskał ocenę promującą i może ubiegać się o zezwolenie na warunkowe uczestnictwo w zajęciach z tego przedmiotu w klasie programowo wyższej.

 • Uczniowie ALA uczą się na kierunkach: artystycznym lub akademickim.

 • W ALA realizowane są dodatkowe przedmioty
 • ALA to szkoły przyjaźni, samodzielności i odpowiedzialności. Ponadto przyświecają nam następujące wartości

 • ALA to szkoła kameralna

 • Rekrutacja do ALA trwa przez cały rok

 • ALA może poszczycić się następującą historią


generycznych pigułki tani w Internecie http://polskaaptek.com